BAZA LEGISLATIVA – DISPECER CENTRU DE ALARMA

1. Standardul ocupational: „Dispecer centru de alarma”, ediţia 2009, verificat si validat de catre membrii Comitetului Sectorial Administratie si Servicii Publice;

2. Programa-cadru pentru ocupatia ”Dispecer centru de alarma”, avizata de I.G.P.R. – D.O.P. si aprobata de catre A.N.C., 2012;

3. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea 40/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

5. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.