Curs Evaluator de Risc la Securitatea Fizica

CURS DE SPECIALIZARE
pentru ocupatia “EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA”

– Cod COR 242115 –

I. Durata cursului:120 de ore din care: 59 ore pregatire teoretica si 61 de ore pregatire practica. Programul se desfasoara in sala de curs de la sediul societatii: Centrul Incubator de Afaceri CIAf, Sos. Oltenitei, Nr. 225A, Sector 4, Bucuresti.
Pregatirea teoretica/Suportul de curs respecta structura programei de pregatire impusa de catre standardul ocupational
Pregatirea practica se va desfasura sub coordonarea unui formator, va consta in aplicarea cunostintelor asimilate la studiul unui obiectiv, stabilit la inceputul perioadei de practica, si se va finaliza prin elaborarea „Raportului de evaluare si tratare a riscului” pentru obiectivul respectiv.

II. Adresabilitate curs:Ocupatia Evaluator de risc la securitatea fizica (ERSF) este practicata in cadrul definit de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, H.G. nr. 301/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 333/2003 si Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii 333/2003.

III. Grupul tinta: Evaluatorii de risc la securitatea fizica isi pot exercita ocupatia/desfasura activitatea ca angajati ai unor entitati juridice (in cadrul unor institutii publice sau private) sau chiar independent ca persoane fizice autorizate, avand ca obiect de activitate evidentierea si evaluarea riscurilor determinate de factorii de amenintare si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, analiza situatiei obiectivelor din punctul de vedere al asigurarii securitatii fizice, si propunerea de masuri concrete de tratare a acestuia in vederea incadrarii riscurilor in limite permise.

IV. Nivelul de studii minim necesar:

1. Invatamant superior cu diploma de licenta;
2. Certificat de absolvire a unui curs de formare profesionala sau de competenta profesionala cu recunoastere nationala, pentru cel putin una din ocupatiile specifice domeniului securitatii obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor: 121305 – Sef obiectiv servicii de securitate, 121306 – Manager de securitate, 215119 – Proiectant sisteme de securitate, 215222 – Inginer sisteme de securitate, 242113 – Consultant de securitate, 352130 – Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video, control acces, 541405 – Sef formatie de paza si ordine, 541410 – Inspector de securitate, sau au documente eliberate de institutii din sistemul de aparare nationala care sa ateste ca au absolvit cursuri specifice securitatii obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor desfasurate in unitatile proprii de invatamant.

V. Condiţii de acces la programul de educaţie şi formare profesională:

Pentru ca o persoana sa urmeze cursul de evaluator de risc la securitatea fizica trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele cerinte speciale:

 1. sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic;
 2. sa nu fie inscrisa cu antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 3. sa aiba experienta practica de minim 3 ani, dobandita dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 333/2003, in domeniul organizarii, planificarii, pregatirii, executarii sau exercitarii controlului masurilor de paza si protectie in formele prevazute de legea pazei;

Dovada experientei se face cu adeverinte in original, eliberate de angajatori sau I.T.M., care atesta perioadele de activitate si functia detinuta in cadrul societatilor specializate in domeniul pazei si/sau a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, a institutiilor care desfasoara activitati de ordine publica si siguranta nationala sau in structurile de securitate proprii unitatilor economice.

 1. sa detina competente si sa posede cunostinte in toate domeniile pentru ocupatiile specifice domeniului securitatii obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, in domeniul securitatii mecano-fizice, sistemelor de securitate la efractie, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciilor de paza si managementul de securitate.

Pentru cunostintele pentru care nu poate face dovada existentei lor printr-un program de formare sau o certificare de competente cu recunoastere nationala se va sustine, la inceputul cursului, un test de evaluare, aplicat de furnizor prealabil inceperii cursului. Testul va fi structurat distinct, pe fiecare domeniu mentionat, iar in situatia detinerii unora dintre competente evaluarea se va realiza doar pentru celelalte domenii.

ATENŢIE !

Noi va putem asigura cunostinte / competente certificate si pentru urmatoarele domenii specifice (necesare pentru accesul la cursul Evaluator de risc la securitatea fizica):

– cunostinte privind securitatea/protectia mecano-fizica si sistemele de securitate/alarmare la efractie – prin parcurgerea cursului si eliberarea unui certificat de “Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces”;

– cunostinte privind monitorizarea sistemelor de alarmare si interventie la evenimente – prin parcurgerea cursului si eliberarea unui certificat de “Dispecer centru de alarma”;

– cunostinte in domeniul serviciilor de paza si transport valori –  prin parcurgerea cursului si eliberarea unui certificat: “Sef obiectiv servicii de securitate” si “Manager de securitate”;

– cunostinte in domeniul managementului de securitate –  prin parcurgerea cursului si eliberarea unui certificat de “Manager de securitate”.

VI. Potrivit Standardului ocupational pentru educatie si formare profesionala competentele si deprinderile necesare a fi dobandite de evaluatorul de risc la securitatea fizica sunt urmatoarele:

 1. Aplicarea procedurilor de calitate in procesul de evaluare;
 2. Comunicarea in domeniul riscului;
 3. Documentarea in vederea realizarii evaluarii de risc la securitatea fizica a obiectivului;
 4. Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizica a obiectivului;
 5. Identificarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului;
 6. Analiza riscurilor la securitatea fizica a obiectivului;
 7. Estimarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului;
 8. Tratarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului;
 9. Monitorizarea si revizuirea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului.

VII. Responsabilitatile/competentele evaluatorului de risc la securitatea fizica:
• documentarea privind categoria obiectivului de evaluat si stabilirea surselor de date pentru caracterizarea sa din punctul de vedere al securitatii fizice;
• stabilirea contextului intern si extern in care se situeaza obiectivul, cu accent pe factorii perturbatori, care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitate;
• identificarea riscurilor la securitatea fizica, in raport de vulnerabilitatile existente in obiectiv;
• analiza riscurilor la securitatea fizica, pe baza aplicarii unor metode de evaluare adecvate, accentuind pe evaluarea scenariilor plauzibile;
• estimarea (in raport cu criteriile de acceptabilitate) valorilor de risc si alegerea strategiei de risc corelata cu valoarea calculata a riscului;
• recomandarea masurilor de tratare a riscului in vederea incadrarii nivelului de risc in limitele acceptabile, prin mijloace tehnice, de paza si interventie si procedurale;
• redactarea Raportului de evaluare si tratare a riscului, relativ la securitatea fizica a obiectivului;
• asigurarea monitorizarii si revizuirii valorii de risc initial determinate, prin urmarirea in timp a efectelor masurilor propuse, in conformitate cu cerintele de calitate specifice activitatii prestate.

VIII. Actele necesare pentru inscriere la curs (in copie xerox):

1) curriculum-vitae;
2) cartea de identitate si certificatul de nastere (certificat de casatorie, daca este cazul schimbarii numelui);
3) actul de studii (invatamant superior cu diploma de licenta);
4) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, care sa ateste ”Clinic sanatos/sanatoasa si nu figureaza in evidente cu probleme psihice” sau fisa de aptitudini eliberata de medicina muncii;
5) certificat de cazier judiciar (fara antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie);
6) dovada experientei practice de minim 3 ani (adeverinte in original) conform standardului ocupational sau pct. V.3. de pe site-ul nostru;
7) documentele care dovedesc existenta competentelor si cunostintelor in toate domeniile necesare accesului la programul de educatie si formare profesionala potrivit standardului ocupational sau pct. V. 4. de pe site-ul nostru.

IX. Cerinte legale obligatorii ale domeniului !

1. Legea nr. 333/2003

Art. 2. (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.

2. H.G. nr. 301/2012

Art. 2. (1) Unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea 333/2003, trebuie sa adopte masuri de securitate în formele prevazute de Lege, completate cu masuri procedurale.​

(3) Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.

3. Instructiunile nr. 9/2013

Art. 1. (2) Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse in planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.

Art. 4 (1) Analiza de risc la securitatea fizica, se materializeaza prin masurile necesare si aplicabile pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile (sub pragul critic de 60%).

(4) Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una dintre urmatoarele situatii:
a) cel putin o data la 3 ani;
b) in cel mult 60 de zilede la producerea unui incident de securitate;
c) în cel mult 30 de zilede la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.

Art. 8. (1) Analizele de risc se efectueaza de experti inscrisi în R.N.E.R.S.F. (Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica).

(2) Expertul in evaluare trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman sau detine cetatenia unuia din statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
b) detine competente profesionale atestate pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica;
c) nu are antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie.

X. Pentru desfasurarea activitatilor in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica, angajatorul trebuie sa aiba inscris unul din urmatoarele coduri CAEN: 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea; 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

• Taxa de participare la curs: 1.600 lei / cursant

Download PDF

Descarca formulare de inscriere: 

Cerere de inscriere    Contract formare profesionala P.F.     Contract formare profesionala P.J.     Nota – Operator de date

 

Detalii suplimentare se pot obtine si la telefoanele: 021.332.05.04; 0722.399.302; 0751.399.302.