Curs Dispecer Centru de Alarma

CURS DE SPECIALIZARE
pentru ocupatia “DISPECER CENTRU DE ALARMA”
Cod COR 541408 (codul COR vechi 516910)

Autorizatie dispecer centru de alarmaI. Nivelul de instruire: minim studii liceale

Continutul programei  de pregatire este in stransa corelatie cu cerintele standardului ocupational “Dispecer centru de alarma”, Programa-cadru pentru ocupatia  “Dispecer centru de alarma” avizata de Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia de Ordine Publica si aprobata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, precum si cele metodologice de elaborare a unei programe de pregatire, in formarea profesionala a adultilor.

II. Adresabilitate curs: angajatii dispeceri centru de alarma pentru asigurarea serviciului permanent al Dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (potrivit H.G. nr. 301/2012).

Ocupatia Dispecer centru de alarma este practicata in cadrul societatilor specializate de paza si protectie/companiilor de securitate.

III. Cerinte legale obligatorii !

Potrivit H.G. 301/2012 – Pentru avizarea Regulamentului de organizare si functionare a Dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, solicitantul trebuie sa depuna la I.J.P/DGPMB competent teritorial, documentatia prin care sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute la Art. 93 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 301/2012, respectiv sa faca dovada ca are angajati si avizati dispeceri centru de alarma pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului.

IV. Durata cursului: 72 de ore, din care:Suport curs dispecer centru de alarma

    • pregatire teoretica: 32 de ore;
    • pregatire practica (activitati practice in dispecerat): 40 de ore.

V. Taxa de participare la curs: 600 lei/cursant (negociabil la grupuri de persoane din aceeasi companie)

VI. Actele necesare pentru inscriere la curs (copii xerox, certificate conform cu originalul):
– Cartea de identitate si certificatul de nastere (certificatul de casatorie, daca este cazul schimbarii numelui);
– Actul de studii (minim studii liceale);
– Adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este “clinic sanatoasa si apta d.p.d.v. psihic”;
– Certificat de cazier judiciar (sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie).

Download PDF

Descarca formulare de inscriere: 

Cerere de inscriere    Contract formare profesionala P.F.      Contract formare profesionala P.J.    Nota – Operator de date

Detalii suplimentare se pot obţine si la telefoanele: 021.332.05.04; 0722.399.302; 0751.399.302.