CURS DE SPECIALIZARE
pentru ocupatia “RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”
(Ofiter pentru securitatea datelor cu caracter personal – DPO)
– Cod COR 242231 –
(Vezi Informare GDPR)

I. Nivelul de instruire: studii superioare cu diploma de licenta
Continutul programei de pregatire este in stransa corelatie cu cerintele Standardului ocupational pentru educatie si formare profesionala, aprobat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, conform Deciziei nr. 74 din 19.03.2018, precum si cele metodologice de elaborare a unei programe de pregatire, in formarea profesionala a adultilor.

II. Grupul tinta: Persoanele cu experiente profesionale relevante si practica in domeniul prelucrarii / protectiei datelor cu caracter personal, din institutiile publice sau mediul privat, respectiv, persoanele cu experienta de lucru si practica in cadrul structurilor specializate de paza si protectie, a celor de securitate electronica, sau in cadrul institutiilor care desfasoara activitati de ordine publica si siguranta nationala, precum si tuturor celor interesati sa dobandeasca cunostinte si abilitati pentru indeplinirea acestor responsabilitati / atributii si dezvoltarea acestui nou bussines privat.

III. Adresabilitate curs: Regulamentul 679/2016 al UE (GDPR) – impune tuturor procesatorilor si operatorilor sa demonstreze conformitatea, iar desemnarea/numirea unui Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO – Data Protection Officer) este apreciata ca o prima forma de responsabilizare.
Cursul asigura achizitia de cunostinte pentru intelegerea spiritului GDPR si identificarea pasilor pentru conformare la cerintele acestuia si mai mult decat atat cresterea nivelului de constientizare de a face ceva concret in acest sens.
Comentariu-spirit GDPR: o companie de securitate privata efectueaza supravegherea unui numar de centre comerciale private si spatii publice. Supravegherea este activitatea de baza a companiei, care, la randul sau, este indisolubil legata de prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin urmare, aceasta societate trebuie sa desemneze un DPO.

IV. Durata cursului: 180 de ore, din care:
– 60 de ore pregatire teoretica;
– 120 de ore pregatire practica.

V. Taxa de participare la curs / cursant: 2.000 lei

VI. Actele necesare pentru inscriere la curs (copii xerox, certificate conform cu originalul):
1) cartea de identitate si certificatul de nastere (certificatul de casatorie, daca este cazul schimbarii numelui);
2) actul de studii (invatamant superior cu diploma de licenta).

VII. Unele cerinte legale obligatorii, impuse de Regulamentul UE 2016/679:
1. Art. 24 alin. (1) – operatorul pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul UE.
2. Art. 37 alin. (5) – responsabilul cu protectia datelor este desemnat pe baza calitatilor profesionale si, in special, a cunostintelor de specialitate in dreptul si practicile din domeniul protectiei datelor, precum si pe baza capacitatii de a indeplini sarcinile prevazute la art. 39.

VIII. Intr-o organizatie, DPO-ul are urmatoarele atributii principale:
• de a informa si consilia operatorul, sau persoana imputernicita de operator, precum si angajatii care se ocupa cu prelucrarile de date;
• de a monitoriza respectarea Regulamentului UE, a altor dispozitii de drept ale Uniunii sau de drept intern referitoare la protectia datelor;
• de a consilia operatorul in ceea ce priveste realizarea unei analize de impact asupra protectiei datelor si de a monitoriza executarea acesteia;
• de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere si de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
• de a tine seama in mod corespunzator de riscul asociat operatiunilor de prelucrare, la indeplinirea sarcinilor sale.

Download PDF

Descarca formulare de inscriere: 

Cerere de inscriere    Contract formare profesionala P.F.      Contract formare profesionala P.J.    Nota – Operator de date

Informatii suplimentare se pot obtine pe e-mail si la Tf. 021.332.05.04; 0722.399.302, 0751.399.302.