Curs Responsabil Cu Protectia Datelor Cu Caracter Personal

CURS DE PREGATIRE
pentru ocupatia “Ofiţer pentru securitatea datelor cu caracter personal – DPO”
– Cod COR 242231 –

I. Nivelul de instruire: studii superioare cu diploma de licenta
Continutul programei de pregatire este in stransa corelatie cu cerintele Regulamentul 679/2016 al UE (GDPR), ale Ghidului DPO si cele metodologice de elaborare a unei programe de pregatire, in formarea profesionala a adultilor.

II. Grupul tinta: Persoanele cu experiente profesionale relevante si practica in domeniul prelucrarii / protectiei datelor cu caracter personal, din institutiile publice sau mediul privat, respectiv, persoanele cu experienta de lucru si practica in cadrul structurilor specializate de paza si protectie, a celor de securitate electronica, sau in cadrul institutiilor care desfasoara activitati de ordine publica si siguranta nationala, precum si tuturor celor interesati sa dobandeasca cunostinte si abilitati pentru indeplinirea acestor responsabilitati / atributii si dezvoltarea acestui bussines privat.

III. Adresabilitate curs: Regulamentul 679/2016 al UE (GDPR) – impune tuturor institutiilor/unitatilor si operatorilor economici sa desemneze un Responsabil pentru protectia datelor cu caracter personal (DPO – Data Protection Officer-Ofiter Protectia Datelor). Cursul asigura achizitia de cunostinte pentru intelegerea GDPR si identificarea pasilor pentru conformarea la prevederile acestuia si mai mult decat atat dezvoltarea abilitatilor de a face ceva in acest sens.
Curs recomandabil sefilor structurilor de securitate sau managerilor cu atributii pe linia securitatii in structurile de securitate ale unitatilor/operatorilor economici.

• In atentia societatilor de paza si protectie!

Comentariu: o companie de securitate privata efectueaza supravegherea unui numar de centre comerciale private si spatii publice. Supravegherea este activitatea de baza a companiei, care, la randul sau, este indisolubil legata de prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin urmare, aceasta societate trebuie sa desemneze un DPO.

IV. Durata cursului si Taxa de participare la curs / cursant:
Modulul I. Curs de initiere profesionala (finalizat cu diploma de participare), durata 80 ore, pret 1.000 lei (pentru fostii nostri cursanti) si 1.500 lei (pentru cursantii noi) – cursuri personalizate, specifice clientilor nostri;
Modulul II. Curs de dezvoltare/specializare profesionala (finalizat cu certificat de absolvire tip ANC), durata 100 ore, pret 1.500 lei (pentru fostii nostri cursantii) si 1.500 lei (pentru cursantii noi) – cf. Standardului ocupational.

V. Actele necesare pentru inscriere la curs (copii xerox, certificate conform cu originalul):
1) Curriculum vitae;
2) Cartea de identitate si certificatul de nastere (certificatul de casatorie, daca este cazul schimbarii numelui);
3) Actul de studii (invatamant superior cu diploma de licenta).

VI. Cerinte legale obligatorii, impuse de legislatia in domeniu:
Cine poate indeplini functia de responsabil cu protectia datelor?
Articolul 37 alin. 5 din Regulamentul UE 2016/679 stabileste ca responsabilul cu protectia datelor sa fie ”desemnat pe baza calitatilor profesionale si, in special, a cunostintelor de specialitate in dreptul si practicile din domeniul protectiei datelor, precum si pe baza capacitatii de a indeplini sarcinile prevazute la articolul 39.”

VII. Intr-o organizatie, DPO-ul are urmatoarele atributii:
– de a informa si consilia operatorul, sau persoana imputernicita de operator, precum si angajatii care se ocupa de prelucrarile de date;
– de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispozitii de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protectia datelor;
– de a consilia operatorul in ceea ce priveste realizarea unei analize de impact asupra protectiei datelor si de a monitoriza executarea acesteia;
– de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere si de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
– de a tine seama in mod corespunzator de riscul asociat operatiunilor de prelucrare, la indeplinirea sarcinilor sale.

VIII. Nota: Deocamdata nu se pot desfasura asemenea cursuri, de catre nimeni, sub forma autorizata tip ANC, pentru ca se asteapta legiferarea legalitatii autorizarii (acreditarii) acestui tip de curs potrivit Standardului ocupational, de catre autoritatile de reglementare in domeniu. Imediat ce se va intampla acest lucru, vom actualiza pagina noastra web.

– oricand si in orice locatie din tara, la un numar de min. 10 cursanti –

Download PDF

Descarca formulare de inscriere: 

Cerere de inscriere    Contract formare profesionala P.F.      Contract formare profesionala P.J.    Nota – Operator de date

Informatii suplimentare se pot obtine pe e-mail si la Tf. 021.332.05.04; 0722.399.302, 0751.399.302.