BAZA LEGISLATIVA – DETECTIV PARTICULAR

  1. Standardul ocupational: “Detectiv particular”, verificat si validat de catre Comitetul Sectorial Administratie publica si aparare, aprobat de C.O.S.A., 1999.
  2. Legea nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicata in M.O. Nr. 490 din 30 iunie 2016, cu modificările si completarile ulterioare;
  3. H.G. nr. 1666 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, publicata in M.O. Nr. 987 din 27 octombrie 2004;
  4. Ordinul nr. 724 din 9 iulie 2005 privind stabilirea baremelor medicale pentru dobandirea calitatii de detectiv particular, publicat in M.O. Nr. 631 din 19 iulie 2005;
  5. Ordinul nr. 492 din 3 februarie 2005 privind modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei de detectiv particular, publicat in M.O. Nr. 133 din 14 februarie 2005;
  6. Ordinul nr. 620 din 29 aprilie 2005 privind modalitatile de recunoastere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, publicat in M.O. Nr. 400 din 12 mai 2005, modificat prin Ordinul MAI nr. 47/2010.