BAZA LEGISLATIVA – DISPECER CENTRU DE ALARMA

  1. Standardul ocupational: „Dispecer centru de alarma”, verificat si validat de catre Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice, aprobat de A.N.C., 2009;
  2. Programa-cadru pentru ocupatia ”Dispecer centru de alarma”, avizata de I.G.P.R. – D.O.P. si aprobata de catre A.N.C., 2012;
  3. Legea nr. 333/2003privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. H.G. nr. 301/2012pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Decizia Nr. 52 din 31 mai 2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video (emisa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si publicata in M.O. Nr. 389 din 11 iunie 2012).