BAZA LEGISLATIVA – EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

 1. Standardul ocupational pentru educatie si formare profesionala: ”Evaluator de risc la securitatea fizica”, verificat si validat de catre Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice, aprobat de A.N.C., 2014;
 2. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Instructiuni M.A.I. nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 5. Dispozitia I.G.P.R. nr. 73 din 12.12.2013 privind modul de actiune al structurilor de ordine publica, in vederea inscrierii expertilor in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica (R.N.E.R.S.F.);
 6. SR ISO 31000:2010 – Managementul riscului: Principii si linii directoare;
 7. SR EN 31010:2010 – Managementul riscului: Tehnici de evaluare a riscului;
 8. Seria de standarde SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calitatii;
 9. Seria de standarde SR EN 50131 – Sisteme de alarma. Sisteme de alarma impotriva efractiei si jafului armat;
 10. Seria de standarde SR EN 50132 – Sisteme de alarma. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizeaza in aplicatiile de securitate;
 11. Seria de standarde SR EN 50133 – Sisteme de alarma. Sisteme de control al accesului pentru utilizare in aplicatii de securitate;
 12. Seria de standarde SR EN 50518 – Centre de monitorizare si receptie a alarmelor;