NOUTATI LEGISLATIVE

 

Hotărârea Guvernului nr. 437/30.06.2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1)
din H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505 din 30 iunie 2017

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic.
Termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare, privind obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2018.

(vezi PDF – Nota de fundamentare)

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
Ilan Laufer

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI
Nr. 1002 din 23 decembrie 2015
(publicată în M.Of. al României nr. 984/30.12.2015)
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

ART. I – Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: (vezi PDF)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ART. II – Termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, privind obligaţia elaborării analizei de risc la securitatea fizică de către unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2017.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea

 

 

H.G. nr. 877/15.10.2014
privind prorogarea termenului prevazut la art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic.
Termenul prevazut la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificarile ulterioare, privind obligatia elaborarii analizei de risc la securitatea fizica de catre unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, infiintate pana la data de 16 iunie 2012, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2016.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul economiei,
Constantin Niţa
Ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii,
mediul de afaceri si turism,
Florin Nicolae Jianu
Ministrul muncii,
familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Rovana Plumb

Bucureşti, 15 octombrie 2014.
Nr. 877.

 

Guvernul României

Modifică Hotărârea nr. 301/2012 Art 7. – alin. (1) şi Anexa-Norme metodologice Cap. I, Art 2. – alin. (4)

Hotărârea nr. 361/2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

În vigoare de la 09.05.2014
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 343 din 09.05.2014.
În temeiul Art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic.
Hotărârea Guvernului Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La Art. 7, alin. (1) va avea următorul cuprins:
” Art. 7.
(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, modul de funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, republicată, a societăţilor specializate de pază şi protecţie şi a celor care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, licenţiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi dată, trebuie să fie potrivit cerinţelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.

2. La Normele metodologice, la Art. 2, alin. (4) va avea următorul cuprins:
(4) Până la împlinirea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din prezenta hotărâre, analizele de risc pot fi elaborate de specialişti cu o vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică mai mare de 5 ani.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

Bucureşti, 30 aprilie 2014.
Nr. 361.

 

H.G. nr. 1017/11.12.2013

privind modificarea H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

În cadrul actului normativ se arată:

Articol unic: “Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

(1) În termen de 24 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, modul de funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a societăţilor specializate de pază şi protecţie şi a celor care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, licenţiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi dată, trebuie să fie potrivit cerinţelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.

2. La Normele metodologice, alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

(4) Până la aprobarea standardului ocupaţional pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică şi, ulterior, pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii deciziei de aprobare a acestuia, analizele de risc pot fi elaborate de specialişti cu o vechime mai mare de 5 ani în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.017.

 

 

H.G. nr. 301/2012

 Informare modificare cadru legislativ

Incepand cu data de 16 iunie 2012, a intrat in vigoare H.G. nr. 301/11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

 

In M. O. nr. 0335/17.05.2012 a fost publicata H.G. nr. 301/11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

In termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari (cel tarziu 16.12.2013), modul de functionare a unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, a societatilor specializate de paza si protectie si a celor care desfasoara activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, licentiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, precum si a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, infiintate pana la aceeasi data, trebuie sa fie potrivit cerintelor stabilite in Normele metodologice aprobate prin prezenta hotarare.

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, H.G. nr. 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in M.O. al Romaniei, Partea I, nr. 722/10.08.2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Ca elemente de noutate ale noilor norme metodologice prevazute de H.G. nr. 301/2012 mentionam:

 1. In atentia societatilor de paza si protectie!

Potrivit H.G. nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor – art.25, alin.2, lit.d.: ”In vederea obtinerii/reinnoirii licentei de functionare pentru a desfasura activitati de paza si protectie, reprezentantul legal al societatii trebuie sa depuna la inspectoratul de politie judetean competent sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, urmatoarele documente: ……………………………..;

d) copie a certificatului de competente pentru ocupatia “manager de securitate” sau a diplomei de licenta – profilul stiinte juridice, a conducatorului societatii.

In intelesul prezentelor Norme metodologice, prin conducator al unei societati specializate de paza si protectie se intelege administratorul societatii comerciale, presedintele consiliului de administratie sau directorul general ori executiv cu atributii in coordonarea operativa a personalului de paza”.

2. Conducatorilor unitatilor / societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei (administratorul societatii comerciale, presedintele consiliului de administratie, directorul general ori executiv cu atributii in domeniul proiectarii, instalarii sau intretinerii sistemelor tehnice de securitate) – potrivit Art. 75 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor (H.G. nr. 301/).

Cerinte legale obligatorii !

a. Societatile licentiate in baza H.G. nr. 1010/2004, vor prezenta suplimentar, la prima reinnoire sau la solicitarea de preschimbare a licentei, pana cel tarziu la 16.12.2013, documentele necesare conformarii cerintelor H.G. nr. 301/2012, respectiv:

– certificatul de competente, pentru conducatorul care va coordona activitatea tehnica, pentru specializarea: „proiectant sisteme de securitate” – cand se solicita licenta pentru proiectare, „inginer sisteme de securitate” ori „tehnician sisteme de securitate” – cand se solicita licenta pentru activitatile de instalare, modificare sau intretinere;

b. Art. 76 / H.G. 301/2012

”(1) In vederea obtinerii licentei de functionare pentru a desfasura activitati de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei si/sau servicii privind sistemele de securizare, reprezentantul legal al societatii depune la inspectoratul de politie judetean competent sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, …, urmatoarele documente:

……………………………………………………………………………

b) copie certificata de pe certificatul de competente pentru ocupatia “proiectant sisteme de securitate”, “inginer sisteme de securitate” ori “tehnician sisteme de securitate”.

• Certificatul de competenţe, se prezintă numai pentru conducatorul care va coordona activitatea tehnica, pentru specializarea: „proiectant sisteme de securitate” – cand se solicita licenta pentru proiectare, „inginer sisteme de securitate” ori „tehnician sisteme de securitate” – cand se solicita licenta pentru activitatile de instalare, modificare sau intretinere.

c. Art. 74 / H.G. 301/2012

Societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei sunt societati comerciale care au inscris ca obiect de activitate unul sau mai multe dintre urmatoarele coduri CAEN:

codul 4321 – lucrari de instalatii electrice, pentru activitatea de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor fara monitorizare;

codul 8020 – activitati de servicii privind sistemele de securizare, pentru activitatea de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor monitorizate;

codul 7112 – activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, pentru activitatea de proiectare a sistemelor.

Codurile mentionate pot fi domenii de activitate principale sau secundare.

3. Pentru avizarea Regulamentului de organizare si functionare a Dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, solicitantul trebuie sa depuna la I.J.P/DGPMB competent teritorial, documentatia prin care sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 93 alin. (1) din H.G. nr. 301/2012, respectiv sa faca dovada ca are angajati si avizati dispeceri centru de alarma pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului.

4. Competentele profesionale pentru conducatorii societatilor mai sus mentionate se dobandesc in urma absolvirii cursurilor de specializare organizate de catre furnizorii de formare profesionala autorizaţi potrivit legii, desfasurate pe baza Standardelor ocupationale specifice si a Programelor-cadru stabilite de Inspectoratul General al Politiei Romane / Directia de Ordine Publica si aprobate de Autoritatea Nationala pentru Calificari si certificate prin Certificate de absolvire pentru ocupatiile “manager de securitate”, „proiectant sisteme de securitate”, “inginer sisteme de securitate” ori “tehnician sisteme de securitate”, „dispecer centru de alarma”, insotite de “Suplimentul descriptiv al certificatului”, in care se precizeaza/completeaza unitatile de competente profesionale dobandite pe timpul cursului.

 

LISTA unor profesii si ocupatii din domeniul securitatii private pentru care exista cerinte speciale din partea I.G.P.R. / D.O.P. la organizarea pregatirii profesionale:

Profesia/ocupatia

 

Reglementarea legala
Manager de securitate  a) Specializare cf. Programei cadru a IGPR
b) Participare politist in comisia de examinare
Inginer sisteme de securitate  Specializare cf. Programei cadru a IGPR 
Proiectant sisteme de securitate   a) Specializare cf. Programei cadru a IGPR
b) Participare politist in comisia de examinare
Evaluator de risc de efractie / Evaluator de risc la securitatea fizica a) Specializare cf. Programei cadru a IGPR
b) Participare politist in comisia de examinare
Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces Specializare cf. Programei cadru a IGPR 
Consultant de securitate  Specializare cf. Programei cadru a IGPR 
Dispecer centru de alarma   Specializare cf. Programei cadru a IGPR 
Sef obiectiv   Standardul ocupational
Sef tura  Standardul ocupational
Sef formatie paza si ordine   Standardul ocupational
Inspector de securitate   Standardul ocupational
Director departament securitate  Standardul ocupational

 

Baza legala:

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

Adresa nr. 343.195 din 14.09.2012 (I.G.P.R. – Directia de ordine publica)  

 Alte elemente de noutate ale noilor Norme metodologice prevazute de H.G. nr. 301/2012

Varianta PDF Click aici!