· Ordonanta Guvernului Nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesionala a adultilor, publicata in M.O. Nr. 430 din 2 septembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare si republicata in M.O. Nr. 436 din 21 iunie 2002 (Legea 375 din 11 iunie 2002) si rectificata in M.O. Nr. 478 din 4 iulie 2002; republicata in M.O. Nr. 711 din 30 septembrie 2002;

· Ordinul comun Nr. 353/23.07.2003 MMSSF si 5.202/8.10.2003 MECT privind Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, publicat in M.O. Nr. 774 din 5 noiembrie 2003;

· Ordinul comun Nr. 501/8.10.2003 MMSSF si 5.253/16.10.2003 MECT privind Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor, publicat in M.O. Nr. 774 din 5 noiembrie 2003;

· Hotararea Guvernului Nr. 522 / 2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului Nr. 129 / 2000 privind formarea profesionala a adultilor, publicata in M.O.,Nr. 346 din 21 mai 2003;

· Ordinul comun Nr. 3.328/23.02.2005 MEC si 80/21.02.2005 MMSSF pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, aprobata prin Ordinul MMSSF si al MECT nr. 353 / 5.202 / 2003, publicat in M.O. Nr. 394 din 10 mai 2005;

· Ordonanta Nr. 76 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului Nr. 129 / 2000 privind formarea profesionala a adultilor, publicata in M.O. Nr. 791 din 27 august 2004;

· Ordinul comun Nr. 3327/23.02.2005 MEC si 77/21.02.2005 MMSSF pentru modificarea si completarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor aprobata prin ordinul MMSSF si al MEC nr. 501 / 5.253 / 2003, publicat in M.O. Nr. 444 din 25 mai 2005;

· Hotararea Nr. 1.829 din 28 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului Nr. 129 / 2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522 / 2003, publicata in M.O.,Nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004;

· Lista profesiilor si ocupatiilor pentru care exista cerinte speciale la organizarea pregatirii profesionale, publicata pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Calificari (CNFPA).