BAZA LEGISLATIVA – SEF OBIECTIV SERVICII DE SECURITATE

  1. Standardul ocupational: „Sef obiectiv servicii de securitate”, verificat si validat de catre Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice, aprobat de A.N.C., 2009;
  2. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
  4. Decizia Nr. 52 din 31 mai 2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video (emisa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si publicata in M.O. Nr. 389 din 11 iunie 2012);