BAZA LEGISLATIVA – TEHNICIAN SISTEME DE SECURITATE

  1. Standardul ocupational: „Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces”, verificat si validat de catre Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice, aprobat de A.N.C., 2009;
  2. Programa-cadru pentru specializare in ocupatia „Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces”, avizata de I.G.P.R. – D.O.P. si aprobata de catre A.N.C., 2013.
  3. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;